TRYGHED & FÆLLESSKAB

Her finder du aktiviteter og tiltag der skal styrke trygheden og fællesskabet i Valbyejendommene.

Hvis du har en idé til hvordan naboskabet kan styrkes, så søg penge til et projekt i Nabopuljen eller lav en aftale med en af dine SURF medarbejdere, så kan vi forsøge at hjælpe dit initiativ igang.

Åben hus i Biksen

Sted: Biksen, Vilhelm Thomsens Allé 15

Tid: torsdage kl. 12.00-16.00

Naboskabsdag

Et ønske fra afdelingsbestyrelsen om, at beboerne skulle komme hinanden mere ved kickstartede naboskabsdagen i maj 2013 og siden da er naboskabsdagen blevet en fast tradition. Festdagen plejer at være i maj måned og er for alle børn, unge og voksne som vil støtte det gode naboskab og møde andre fra området.

Hvert år er der en gruppe lokale frivillige som står for planlægning samt udførsel af dagen. Har du lyst til at være med eller har gode idéer, så hold øje med hvornår planlægningsmøderne foregår på facebook.

Dagen er støttet af Valby Lokaludvalg, 3B’s aktivitetspulje, SURF Valby og afdelingsbestyrelsen.

hygge i valbyejendommene

Café Din Nabo

Caféen startede på initiativ fra Annette, en lokal beboer, som elsker at bage kage, nyde samværet med sine naboer, og som mener, at det er vigtigt at komme hinanden ved der hvor man bor.

Du kan købe kaffe, te, hjemmebagte boller samt to slags kage der varierer efter årstid og bagelyst. Der findes både spil og bøger i Biksen, nogle gange foregår der forskellige aktiviteter i caféens åbningstid, fx. banko, Halloween, erindringsaften, julestue, walk and talk osv.

Du kan også være en del af café-gruppen og være med til at åbne caféen og byde gæsterne velkommen, eller lave et arrangement. Kontakt Monika hvis du er interesseret.

Sted: Biksen, Vilhelm Thomsens Allé 15.
Tid: Pt er caféen desværre lukket.

SSP

SURF Valby sidder med i SSP’s lokaludvalg og deltager på et månedligt møde. På møderne drøftes enkeltmandssager og nye tiltag. Derudover koordineres indsatsen ift. diverse problematikker i området.
Hvis du har bekymringer omkring børn & unge ift. hash, hærværk eller anden antisocial adfærd så kontakt SURF Valbys SSP-repræsentant Sara på ssof@3b.dk eller tlf. 21 26 76 77.

Læs mere om SSP…