OM OS

Helhedsplanen

SURF Valby er navnet på den boligsociale helhedsplan i Valby/Vigerslev, der dækker de tre almene boligområder: Folehaven (3B), Valbyejendommene (3B) og Hornemanns Vænge (PAB). Projektet startede i januar 2017 og varer til og med december 2020.

Helhedsplanen er finansieret af Landsbyggefonden, Københavns Kommune og Boligforeningen 3B samt PAB. Visionen med indsatsen er at skabe et trygt og attraktivt boligområde med aktive beboere, stærke civile fællesskaber og netværk, der også rækker ud i den omliggende by.

Dette skal ske gennem fire forskellige indsatsområder/delaftaler:

  • Tryghed og trivsel
  • Kriminalpræventiv indsats
  • Uddannelse og beskæftigelse
  • Forebyggelse og forældreansvar

Læs helhedsplanen og de fire delaftaler her…

Vores navn…

Navnet SURF opstod på en workshop, hvor unge fra alle tre boligområder i fællesskab fandt frem til begreber de mente beskriver et godt sted at bo. SURF står således for Sammenhold, Udvikling, Respekt og Fællesskab.

Medarbejdere

Vi er seks medarbejdere der arbejder ressourcebaseret, forstået på den måde, at det er de lokale aktører, der sammen med beboerne skal skabe forandringerne. De ansatte i helhedsplanen skal være igangsættere, koordinatorer og facilitatorer.

De fysiske rammer i form af netværkskontorerne, er platforme hvorfra ressourcer og aktiviteter i området sammenkobles. Vores rolle er at føre interesser og ressourcer sammen og derefter facilitere de processer der fører til konkrete aktiviteter.

Det er også vores rolle at bygge bro mellem de lokale netværk og de eksisterende strukturer så som kommunen, boligorganisationerne, institutionerne og andre lokale aktører.