FAMILIE & NETVÆRK

Kvindeklub

Sted: Hornemanns Vænge 19, kælderen

Tid: tirsdage kl. 14.00-16.00

Lektiecafé

Børn, unge samt voksne i uddannelse kan benytte Hornemanns Vænges Lektiecafé. Det er Dansk Flygtningehjælp som står for Lektiecaféen og dem der sørger for, at der er frivillige som kan hjælpe med lektierne.

Sted: Kælderen, Hornemanns Vænge nr. 19
Tid: mandage og tirsdage kl. 17.00-19.00

SSP

SURF Valby sidder med i SSP’s lokaludvalg og deltager på et månedligt møde. På møderne drøftes enkeltmandssager og nye tiltag. Derudover koordineres indsatsen ift. diverse problematikker i området.
Hvis du har bekymringer omkring børn & unge ift. hash, hærværk eller anden antisocial adfærd så kontakt SURF Valbys SSP-repræsentant Sara på ssof@3b.dk eller tlf. 21 26 76 77.

Læs mere om SSP…